Palovaroitinta koskevat lait ja määräykset

Ympäristöministeriö teki muutoksia rakennusten paloturvallisuutta koskeviin asetuksiin 1.2.2009. Tämän päivämäärän jälkeen kaikkien uudisasuntojen palovaroittimien tulee toimia verkkovirralla ja olla varmistettu paristolla. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Palovaroittimien sijainti tulee suunnitella huolellisesti ja rakennusvaiheessa palovaroittimet asennetaan huoneistokohtaisesti.

Syy muutokseen oli se, että sähköverkossa toimivat palovaroittimet pysyvät toimintakuntoisina varmemmin kuin paristokäyttöiset. Määräys vähentää myös paristojätettä sekä ehkäisee putoamisvaaraa, joka syntyy paristonvaihtotilanteissa.

Näiden lisäksi palovaroittimien sijoittamisessa voidaan hyödyntää sähköalan ammattilaisten ammattitaitoa.

 

Yksi palovaroitin jokaista kerroksen 60 neliömetriä kohden

Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta. Vuoden 2010 alusta tuli voimaan määräys, jonka mukaan asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneneliötä kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin.

Samoin majoitus- ja hoitolaitosten majoitushuoneiden lisäksi myös yleiset tilat tulee varustaa palovaroittimella alkavaa 60 huoneneliötä kohden. Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella.


Palovaroittimien tekniset ominaisuudet

1.1.2010 alkaen myytävissä palovaroittimissa tulee olla merkittynä:

  • CE-merkintä liitetietoinaan mm. valmistuspäivämäärä tai eränumero sekä standardin numero EN 14604
  • Valmistajan suosittelema palovaroittimen uusimisajankohta
  • Ionisaatioon perustuvat eli radioaktiivista ainetta sisältävät palovaroittimet on merkittävä lisäksi säteilyturvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti
  • 13.8.2005 (valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 852/2004) jälkeen palovaroittimissa on tullut olla merkintä siitä, ettei niitä saa hävittää talousjätteen mukana.

Rikosilmoitusjärjestelmän tai talovalvontakeskuksen osana olevien savuilmaisimien on täytettävä harmonisoidun palovaroitinstandardin SFS-EN 14604 vaatimukset. Rikosilmoitusjärjestelmän osina voi olla savuilmaisimia, joille suoritetut testit ja merkinnät perustuvat paloilmoitinstandardisarjaan EN 54.


Siirry huoneisiin

Katso miten voit tehdä kodistasi paloturvallisen paikan asua.

Keittiö | Makuuhuone | Eteinen | Olohuone

+
+